Лабораторна стъклария 2024г NEW
Апаратура - в процес на обновяване
Везни 2023г. NEW
pH - индикаторна хартия и тест ленти 2023 NEW
Спиртомери - Захаромери - Рефрактометри 2023г NEW
Термометри 2023г NEW
Филтърна хартия и мембранни филтри 2024г NEW
PH-МЕТРИ 2024 NEW
АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА МЛЯКО
Лабораторни химикали 2024г NEW
   
Пловдив, бул. Кукленско шосе № 12
Тел/факс
032/ 62 60 26
GSM
0888 62 74 84
GSM
0888 85 40 00
E mail:
office@rai-him.com
E mail: rai48xim@abv.bg

РАЙ-ХИМ ПРОДУКТ

лабораторна стъклария, реактиви и химикали
лабораторни уреди и апаратура